BAGIKAN POST INI

Senin, 18 April 2011

STATUS ANEH FACEBOOK

STATUS KAKI

.


     Oooo
     ( )
     ) /
     (_/
  oooO
  ( )
   \ (
   \_)
     Oooo
     ( )
      ) /
      (_/
  oooO
  ( )
   \ (
   \_)

     Oooo
     ( )
     ) /
     (_/
  oooO
  ( )
   \ (
   \_)
     Oooo
     ( )
      ) /
      (_/
  oooO
  ( )
   \ (
   \_)

CENTER STATUS ( GANTI HURUF "A" DENGAN HURUF YANG LU MAU )
( COPY DARI TANDA TITIK)

.
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A
      A

(UNTUK SPASI TINGGAL ENTER SAJA)

STATUS BLANK
COPAS ENTRI DIBAWAH DARI TANDA TITIK

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


╔═════════════════════════════╗
║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╔╦╗░╔╦╦╗░░║
║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╠╬╬╗╠╬╩╬╗░║
║░░░░░░░░░░░░░░╔╦╗░░╠╣╚╝╠╣░╚╬╗║
║░░░░░░░╔╦╗░░░░╠╬╬╗░╠╣░░╠╣░░╚╝║
║░░░░░░╔╬╩╬╗░░░╠╣╚╝░╠╣░░╠╣░░░░║
║░░░░░░╠╣░╠╣░░░╠╣░░░╠╣░░╠╣░░░░║
║░░░░░░╠╣░╠╣░░░╠╣░░░╠╣░╔╬╝░░░░║
║╔╦╗░░░╠╣░╠╬╗░╔╬╬╗░╔╬╝╔╬╝░░░░░║
║╚╬╬╗░╔╬╣░╚╬╬╦╬╬╬╬╦╬╝╔╬╝░░░░░░║
║░╚╬╬╦╬╬╝░░╚╩╩╩╝╚╩╩╝░╚╝░░░░░░░║
║░░╚╩╩╩╝░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░║
╚═════════════════════════════╝
╔════════════════════╗
║╔═══╗╔═══╗╔═══╗╔╗═══║
║║╔══╝║╔═╗║║╔═╗║║║═══║
║║║═══║║═║║║║═║║║║═══║
║║╚══╗║╚═╝║║╚═╝║║╚══╗║
║╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝║
╚════════════════════╝

ARTIKEL YANG LAIN TENTANG FACEBOOK


8 COMMENT:

Anonim mengatakan...

╔═════════════════════════════╗
║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╔╦╗░╔╦╦╗░░║
║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╠╬╬╗╠╬╩╬╗░║
║░░░░░░░░░░░░░░╔╦╗░░╠╣╚╝╠╣░╚╬╗║
║░░░░░░░╔╦╗░░░░╠╬╬╗░╠╣░░╠╣░░╚╝║
║░░░░░░╔╬╩╬╗░░░╠╣╚╝░╠╣░░╠╣░░░░║
║░░░░░░╠╣░╠╣░░░╠╣░░░╠╣░░╠╣░░░░║
║░░░░░░╠╣░╠╣░░░╠╣░░░╠╣░╔╬╝░░░░║
║╔╦╗░░░╠╣░╠╬╗░╔╬╬╗░╔╬╝╔╬╝░░░░░║
║╚╬╬╗░╔╬╣░╚╬╬╦╬╬╬╬╦╬╝╔╬╝░░░░░░║
║░╚╬╬╦╬╬╝░░╚╩╩╩╝╚╩╩╝░╚╝░░░░░░░║
║░░╚╩╩╩╝░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░║
╚═════════════════════════════╝

Anonim mengatakan...

╔════════════════════╗
║╔═══╗╔═══╗╔═══╗╔╗═══║
║║╔══╝║╔═╗║║╔═╗║║║═══║
║║║═══║║═║║║║═║║║║═══║
║║╚══╗║╚═╝║║╚═╝║║╚══╗║
║╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝║
╚════════════════════╝
╔════════════════════╗
║╔═══╗╔═══╗╔═══╗╔╗═══║
║║╔══╝║╔═╗║║╔═╗║║║═══║
║║║═══║║═║║║║═║║║║═══║
║║╚══╗║╚═╝║║╚═╝║║╚══╗║
║╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝║
╚════════════════════╝
╔════════════════════╗
║╔═══╗╔═══╗╔═══╗╔╗═══║
║║╔══╝║╔═╗║║╔═╗║║║═══║
║║║═══║║═║║║║═║║║║═══║
║║╚══╗║╚═╝║║╚═╝║║╚══╗║
║╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝║
╚════════════════════╝
╔════════════════════╗
║╔═══╗╔═══╗╔═══╗╔╗═══║
║║╔══╝║╔═╗║║╔═╗║║║═══║
║║║═══║║═║║║║═║║║║═══║
║║╚══╗║╚═╝║║╚═╝║║╚══╗║
║╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝║
╚════════════════════╝

* Facebookers mengatakan...

gak bisa copas ?/

Anonim mengatakan...

Ctrl+C (copy)
C+rl+V (paste)

Anonim mengatakan...

a

* irfan yurinaldo mengatakan...

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


╔═════════════════════════════╗
║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╔╦╗░╔╦╦╗░░║
║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╠╬╬╗╠╬╩╬╗░║
║░░░░░░░░░░░░░░╔╦╗░░╠╣╚╝╠╣░╚╬╗║
║░░░░░░░╔╦╗░░░░╠╬╬╗░╠╣░░╠╣░░╚╝║
║░░░░░░╔╬╩╬╗░░░╠╣╚╝░╠╣░░╠╣░░░░║
║░░░░░░╠╣░╠╣░░░╠╣░░░╠╣░░╠╣░░░░║
║░░░░░░╠╣░╠╣░░░╠╣░░░╠╣░╔╬╝░░░░║
║╔╦╗░░░╠╣░╠╬╗░╔╬╬╗░╔╬╝╔╬╝░░░░░║
║╚╬╬╗░╔╬╣░╚╬╬╦╬╬╬╬╦╬╝╔╬╝░░░░░░║
║░╚╬╬╦╬╬╝░░╚╩╩╩╝╚╩╩╝░╚╝░░░░░░░║
║░░╚╩╩╩╝░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░║
╚═════════════════════════════╝
╔════════════════════╗
║╔═══╗╔═══╗╔═══╗╔╗═══║
║║╔══╝║╔═╗║║╔═╗║║║═══║
║║║═══║║═║║║║═║║║║═══║
║║╚══╗║╚═╝║║╚═╝║║╚══╗║
║╚═══╝╚═══╝╚═══╝╚═══╝║
╚════════════════════╝

* irfan yurinaldo mengatakan...

.
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H
      H

* navynk mengatakan...

  oooO
  ( )
   \ (
   \_)
     Oooo
     ( )
      ) /
      (_/  oooO
  ( )
   \ (
   \_)
     Oooo
     ( )
      ) /
      (_/

 
2010 ® 100% ASLI : Cyberfrogteam
Template by : Eiyzam Desta ParadishaPowered by Blogger