My Identity | Cyberfrogteam

Posted by Cyberfrogteam on 3:20:00 PM


Hey taretan sanusantara, tatemoh pole ben cyberfrog dhlem kabede'en beres ben segger, saporanah se cek rajenah karnah sampe' samangken tak agebey postingan se nyar - anyar.
tapeh tenang marenah insyallah bhekal bedeh postingan se sangat enantek taretan Frogy kakabbi,
ben jek kaloppaen saterrosah neng blog ka'dintoh ben deddih tokang macah se tak athinggel ben tak perna bhusen se ros terosan macah blog panekah

Bhen  mator sakalangkong karnah sampe' samangken taretan Frogy sajen areh sajen atambe, cyberfrog rajeh benni karena alakoh dhibi', tapeh karena bedeh taretan sedejeh se macah ben se ghulakoh nyareh kaaneyan, cyberfrog benni pasapah mon tak karnah taretan Frogy, amargeh deri panikah kauleh ben satejenah admin cyberfrog mator sakalangkong se cek rajenah..!!

Taretan Frogy Nantek yeh....postingan se nyar - anyar deri cyberfrogteam


ADMINS

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube F

0 COMMENT:

Post a Comment

Advertiser